Search
  • Mikael Ericson

Ungdomars idrottande har minskat en längre tid

Utöver att idrottsföreningarna har minskat på aktiviteterna under pandemin, har deltagandet i föreningsaktiviteter minskat över lag de senaste åren. Nya siffror från Riksidrottsförbundet visar att trenden fortsätter. Enligt Susanna Hedborg, forskningsledare och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet

är det viktigt att både idrottsföreningar och samhället i stort ser allvarligt på situationen och försöker nå ungdomar på nya sätt. Kommuner som bygger idrottsplatser måste se till att det finns ytor som fungerar för många olika aktiviteter, inte bara de största idrotterna.

– Föreningarna har också varit dåliga på att låta unga komma till tals, och vara med och bestämma kring träningar och tider. De kan bli bättre att lyssna på ungas röst.


Vilka blir då följderna av att ungdomar rör sig mindre?

– Barn behöver skaffa sig ett fysiskt kapital genom en bred rörelserepertoar, det vet vi från tidigare pedagogisk idrottsforskning. Då har man större chans att fortsätta med aktiviteter senare i livet.


#barnenskartahttps://fof.se/artikel/unga-ror-sig-mindre-under-pandemin#.X4QXp3esBX4.facebook

12 views0 comments

Barnens Karta

  • Facebook
  • Instagram

Copyright © Alla rättigheter reserverade

Webbsidan skapad av: MeadowValley Media