Varför.

Vi vill motverka den trend med minskad rörelse och försämrad folkhälsa som håller på att ske. Att bidra till rörelse, aktiviteter och hälsa för barn och ungdomar är vårt primära mål. Integration kan underlättas och utanförskap kan förebyggas genom föreningsliv, aktiviteter, idrott, simkunskap och kultur. Det vet vi. Däri ligger våra hjärtefrågor.

 

Vår förhoppning är också att privatpersoner, ideella föreningar och mindre företag genom kartan kan tydliggöra sina mindre evenemang och visa på att de finns och verkar i barnens närområde.  På så sätt ökar vi ungdomarnas aktivitet i samhället och föreningar landet runt kan få nya medlemmar och ett uppsving av en yngre generation. Om vi också kan stödja barn att själva hitta rörelse, lek och aktivitet blir det plötsligt tillgängligt för barn och unga som annars saknat förutsättningar och stöd hemifrån. Med mobilen eller skoldatorn kan de hitta aktiviteter och finna någon av de många ”stödvuxna” som finns inom föreningslivet. Kanske behöver man pröva lite olika aktiviteter innan man hittar rätt? Ingen är bäst på allt men alla är bra på något, det gäller bara att hitta dit.

 

Vi vill förmedla att det finns friluftsliv, föreningar och en plats för alla. När föreningslivet öppnar upp för socioekonomiskt svaga eller nyanlända kommer det ge oss ett öppnare samhälle med mer jämlikhet och mer tolerans. För Sverige i nuläget skulle Barnens Karta hjälpa till med både integration, naturliga ”språk-caféer” och kanske även hjälpa ungdomarna att hitta tillbaks till ”spontanidrott” med hjälp av mobiltelefonerna. Vi hoppas även på att friluftslivets föreningar nappar stort på det här, så flera barn närmar sig och kommer ut i den svenska naturen.

Barnens Karta

  • Facebook
  • Instagram

Copyright © Alla rättigheter reserverade

Webbsidan skapad av: MeadowValley Media