Vår idé

Hur kan vi få fler barn och unga att röra på sig, att få en ökad simkunnighet, att hitta föreningsaktiviteter, att få större sociala skyddsnät och att inte vara rädda för naturen?

Jag, projektets initiativtagare Mikael Ericson, började fundera redan 2016, utifrån att jag som Google-guide försökte lägga in varenda lekpark jag passerade. Hur skulle man kunna administrera detta på ett enklare sätt? Svaret jag kommit fram till är att det ska ske i annonsform. Att låta privatpersoner, föreningar och företag själva göra jobbet och lägga in sina aktiviteter.
 

Så, vår idé är att skapa en lättarbetad annonsplats i form av en karta för tjänster, riktade mot barn och unga. Det skulle gynna många och innebära vinster på flera plan. Syftet med kartan är att erbjuda en arena för alla de eldsjälar som idag kämpar för barn och ungas välmående.
 

Som privatperson eller förening kan du tipsa om en plats eller aktivitet som är öppen hela tiden eller gratis att besöka för användarna. Då kostar det heller inget att tipsa om platsen. Det innebär att kartan succesivt fylls på med permanenta öppna aktiviteter såsom lekparker, utegym, fotbollsplaner, skateramper och badplatser m.m. Vi älskar spontanidrott och vardagsrörelse.

Föreningar, användare och ideella organisationer annonserar gratis på Barnens Karta. Vi vill främja föreningsliv, samarbete och gemenskap. Föreningen får skaffa ett användarkonto och kan därifrån få en överblick av sina annonser. Det går att schemalägga annonser, spara dem, återvinna dem, och dela dem i sociala medier. Det gör också att barnen och tonåringarna kan skicka och bjuda in varandra till aktiviteter.

Denna kombination gör oss unika; att visa arrangerade aktiviteter, erbjudna tjänster samt platser för rekreation och stimulans på samma ställe. Allt med information om tillgänglighet och vägbeskrivning dit. Barnens Karta vill vara den bästa tjänsten för ett samlat utbud av aktiviteter för barn och unga.

 

Barnens lekkarta, aktivitetskarta, simhallskarta, sportkarta, träningskarta, äventyrskarta, upplevelsekarta, kulturkarta, friluftskarta…

 

Barnens karta, helt enkelt!