Search
  • Mikael Ericson

"Kommunala verksamheter i utsatta områden saknar ofta både verktyg och resurser"

https://www.svd.se/rektorer-vi-forlorar-unga-till-kriminaliteten


Vi vet att nedskärningarna inom skolan drabbar de barn som har det svårast på lektion och jobbigast efter skoltid. När huvudmännen inom skolan tvingas till besparingar så är det inte lärarna som försvinner, utan det är allt stöd runt om. Elevassistenter, studiestöd, elevhälsa, kuratorer och speciallärare, bland annat.


Vilken känsla får då eleverna med sig från skolan, efter sin skoldag? Har du förstått allt, kunnat närvara vid samtliga möten, varit förberedd och kommit bra till tals? Är läxorna gjorda eller ska de klaras av hemma?

Hur hade du mått efter en sådan arbetsdag?


Hade du velat gå hem, dra kudden över huvudet, gråta en skvätt eller bara stänga av skallen framför tv eller skärm? Hur länge hade du orkat fortsätta? Kanske hade du velat ingå i ett sammanhang där du får lyckas, må bra och duger som du är?


För barn och unga som inte har tillgång till trygga vuxna hemma, inte har aktiviteter som bygger upp eller goda förebilder och vänner som stöttar så blir det här enda vägen ut. En väg med självvalt utanförskap och kanske kriminalitet och missbruk.


Barnens Karta kan bli verktyget som visar vägen till gemenskap, aktiviteter och eldsjälar som kan hjälpa dessa barn utanför skolan. Så, de får alternativ och hjälp att se sin situation från nya perspektiv.

#barnenskarta22 views0 comments