Search
  • Mikael Ericson

Utvecklingen går åt fel håll...

"Två miljoner barn, en femtedel av befolkningen, tillbringar en stor del av sin vardag i eller kring förskola och skola. Därför har det stor betydelse hur möjligheterna för lek och rörelse ser ut. Och det ser inte bra ut.

Ytorna runt skolor och förskolor krymper när de i stället behöver växa. För varje år blir det svårare att få rum för lek och rörelse. Samtidigt avlöser larmen varandra om hur stillasittande riskerar barns och ungas hälsa." Hur ska vi hitta platser för lek, avkoppling och rörelse? #barnenskarta 


Läs mer:

https://www.dagensarena.se/opinion/hur-lite-lek-tal-barnen-sverige/

4 views0 comments