Search
  • Mikael Ericson

Träning utan tävling

"Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer.

Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i en färsk regeringsrapport. Rapporten presenteras för regeringen idag den 13 maj."


Det är inte intresset för hälsa som sjunkit, i dag tycker 27 procent av landets gymnasieelever att det är viktigt med goda hälsovanor och en sund livsstil, jämfört med bara 11 procent 1995. Däremot så vill unga inte ingå i en idrottsförening med krav och tävling; ungdomar idrottar allt mindre i idrottsföreningar. Aktivitetsnivån minskar även bland yngre barn. Under perioden 2008–2018 har det skett en nedgång i alla åldersgrupper mellan 7 och 20 år, visar CIF:s rapport.


Många unga som lämnar sporten har alltså fortfarande intresse för idrott och hälsa. Ett ökande samhällsengagemang kan också lyfta medvetenheten kring den egna hälsan.


Så, vad kan gynna bättre folkhälsa:

- om unga kan få idrotta mer på egna villkor, med öppna grupper eller utan krav på tävling.

- om det är lätt att skapa egna träningar, eller hitta fram till aktiviteter som erbjuds hos fler aktörer.

- om idrottsföreningarna satsar på bredd istället för spets och kan visa upp sin verksamhet på ett bättre sätt.


#barnenskarta


https://centrumforidrottsforskning.se/sv/stark-halsotrend-men-gar-den-idrottsrorelsen-forbi/10 views0 comments