Search
  • Mikael Ericson

Lösningen på problemet

"Vi står inför en stor samhällsutmaning. Många barn rör sig för lite och fler än någonsin lider av fetma. Fler barn och unga upplever att de lider av psykisk ohälsa. Dessutom ökar ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper. Det är en utveckling som måste vändas."


- Alla ska vilja och våga - Stötta skolan - Bygg in rörelse - Spräng stuprören - Arbeta långsiktigt -


Samtliga ovanstående förslag till samarbete kring bättre folkhälsa har Barnens Karta funktioner för och en medvetenhet kring. #barnenskarta


Läs mer:

https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-vand-utvecklingen-kring-barns-inaktivitet

12 views0 comments